Колко струва

 - Индивидуално online обучение по английски език за 30 уч. ч. по 40 мин. само за 240 лв.!  

 - Индивидуално присъствено обучение по английски или френски език за 9 лв. уч. ч. Отстъпки при предплащане на 20 часа - 170 лв. (8,50 лв. на  уч. ч.), a за 30 часа - цената е 240 лв. (8 лв. на уч. ч.)! 

 - Индивидуално присъствено обучение по немски, италиански и испански език само за 10 лв. на уч. ч. 

 - Индивидуално присъствено или online изучаване на холандски език за 15 лв. на уч. ч.

 - Присъствено обучение за двама по английски или френски език само 135 лв. за 30 уч. ч. на човек. 

 - Присъствено обучение за двама по испански, италиански и немски език само за 165 лв. за 30 уч. ч. на човек. 

 - Присъствени курсове по английски език за 75 уч. ч. - 220 лв., по френски език за 70 уч. ч. - 240 лв. и испански, италиански и немски език за 70 уч. ч. - 280 лв.

 - Индивидуална присъствена подготовка по математика, български език, химия, физика и география за 10 лв. уч. ч. 

 - Преводи от и на съответния език на страница А4 стандартен текст - 12 лв., диплома - 17 лв., удостоверение - 15 лв., акт за раждане 15 лв.